Connect
Hiện nay có 4 loại pa lăng phổ biến đó là pa lăng xích kéo tay, palang xích lắc tay, palang xích điện và palang cáp điện. Pa lăng xích kéo tay là một thiết bị thuần cơ, với mỗi tải trọng dòng pa lăng này sẽ có hình dáng và kiểu thiết kế móc khác nhau.

https://kasawa.com.vn/huong-dan-mua-pa-lang

#kasawa #palang #thietbinangha