Connect
Pa lăng xích kéo tay là thiết bị nâng hạ bằng tay đơn giản sử dụng sức người để kéo xích nâng hàng hóa có tải trọng lớn, có kích thước nhỏ, dễ dàng vận chuyển và mang vác theo người. Khi sử dụng thiết bị cho phép nâng hạ các loại hàng hóa tải trọng lớn từ 500kg đến 10 tấn lên cao khoảng 6 đến 9 mét (đây gọi là chiều cao nâng hạ) trong một khoảng cách ngắn.

https://kasawa.com.vn/cau-tao-pa-lang-xich-keo-tay

#kasawa #palang #thietbinangha