Connect
Sau trận thua trước Real, Kobbie Mainoo dính chấn thương khá nặng
https://tinsoikeo88.com/kobbie-mainoo-dinh-chan-thuong-kha-nang/