Connect
Với các công việc nâng hạ trong gia đình, trọng lượng của vật nặng cần nâng không quá lớn và tần suất nâng hạ không liên tục thì bạn nên lựa chọn dòng tời cáp điện với mã hiệu PA hoặc mã hiệu HR.

https://kasawa.com.vn/toi-cap-dien-phan-khuc-binh-dan

#kasawa #toidien #thietbinangha