Connect
Đây là bước đơn giản nhất và có thể giúp máy khởi động lại một cách chính xác. Hãy tắt máy photocopy Ricoh của bạn, đợi khoảng 30 giây, sau đó bật lại máy để kiểm tra xem lỗi SC 555 đã được khắc phục chưa.

https://toshibathienbang.com/loi-sc-555-may-ricoh/