Connect
Âm thanh Hi-Fi có nguồn gốc xuất phát từ thời âm thanh kỹ thuật analog. Thời đó, âm thanh thường có tính chất nguyên vẹn, chân thực, không bị xử lý nhiều như bây giờ.

>> Tìm hiểu thêm tại: https://hifilife.vn/hi-fi-la-gi-n61.html

##hifi #hifilife