Connect
Công suất loa là một trong những thông số kỹ thuật quan trọng được thể hiện trên thông tin sản phẩm loa, biểu thị cho độ lớn âm lượng.

>> Có thể quan tâm thêm tại: https://hifilife.vn/cong-suat-loa-la-gi-n62.html

#congsuatloa #hifilife