Connect
Sẵn hàng hóa chất trợ lắng PAC tại kho với giá siêu ưu đãi
Chất keo tụ PAC trợ lắng có tác dụng làm sạch nước trong bể bơi, hồ bơi, nước thải, nước nuôi trồng… ít làm thay đổi nồng độ pH của nước. Xem thêm thông tin chi tiết tại https://halux.vn/hoa-chat-tro-lang-pac/
#hoachatpac, #hoachattrolangpac, #chatkeotupac, #hoachatbeboi, #hoachathoboi, #hoachatxulynuocbeboi, #hoachatxulynuochoboi, #halux, #haluxvn