Connect
@cdphamngocthach cập nhật Lịch nộp lệ phí xét tuyển Đại học trực tuyến tại 63 tỉnh thành

Lịch nộp lệ phí xét tuyển Đại học trực tuyến tại 63 tỉnh thành Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải hoàn thành việc đăng ký, điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng trên Cổng thông tin của Bộ trước 17h ngày 30/7. Và từ ngày 31/7, thí sinh các tỉnh thành sẽ nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đến 17h ngày 6/8.

Chi tiết xem tại nguồn: https://caodangyduochochiminh.vn/cam-nang-tuyen-sinh/lich-nop-le-phi-xet-tuyen-dai-hoc-truc-tuyen-c66533.html

#lichnoplephixettuyen #lichnoplephixettuyendaihoc #lichnoplephixettuyendaihoctai63tinhthanh #caodangyduochochiminh #caodangyduochochiminhvn #caodangykhoaphamngocthach #truongcaodangykhoaphamngocthach