Connect
Cập nhập bảng báo giá hóa chất clo, chlorine mới nhất 2024
Halux hiện đang cung cấp hóa chất clo (K-Chlorine 70 Plus) xử lý nước theo thùng 45kg và xô 5kg, mỗi loại sẽ có mức giá khác nhau. Xem chi tiết thông tin bảng báo giá hóa chất clo tại https://halux.vn/hoa-chat-k-chlorine-70
#hoachatclo, #hoachatclorin, #hoachatchlorine, #chlorine70, #cloxulynuoc, #giahoachatclo, #baogiahoachatclo, #hoachatbeboi, #hoachathoboi, #halux, #haluxvn