Connect
Buồng phun sơn là quá trình sơn để áp dụng lớp sơn lên các bề mặt sản phẩm một cách đồng đều và chính xác. Buồng phun sơn thường được sử dụng trong các quy trình sơn công nghiệp và sửa chữa ô tô, xe máy, đồ gia dụng, và nhiều ứng dụng khác.

Trong quá trình sản xuất các loại xe như xe oto, xe đạp thì việc kiểm soát độ ẩm là rất quan trọng, đặc biệt là trong quá trình phun và sấy khô sơn. Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng nhiều giải pháp kiểm soát ẩm vào công đoạn phun, sấy sơn để đảm bảo chất lượng thành phẩm.

Xem chi tiết tại: https://kosmen.vn/kiem-soat-do-am-phun-say-kho-son-bang-may-hut-am
#doam #kosmen #Mayhutam #mayhutamkosmen