Connect
Tuyển dụng QA/QC/Kiểm soát nội bộ

Tập đoàn Thế giới Di Động tuyển dụng nhiều vị trí QA/QC/Kiểm soát nội bộ với nhiều đãi ngộ hấp dẫn.

#tuyendung #vieclam #thegioididong