Connect
Xét Nghiệm Men G6PD là gì?
Men G6PD là một enzym có tên đầy đủ là glucose-6-phosphat dehydrogenase. G6PD là một loại men giúp màng tế bào hồng cầu giữ nguyên vẹn, nó vô cùng cần thiết để xúc tác phản ứng trong hồng cầu giúp cho màng hồng cầu bền vững trước các tác nhân gây hại. -----------------------
Link bài viết : https://genplus.vn/xet-nghiem-g6pd/

bài viết tham khảo: https://posts.gle/t2BqWC
https://www.instapaper.com/read/1619509209
https://glose.com/activity/64b11692b37e77b020ec6ac9