Connect
Thông tin về xét nghiệm ADN
Khoa học công nghệ đã phát triển vượt bậc ngay từ những năm đầu của thế kỷ 21 với những nghiên cứu đột phá nhằm khám phá toàn bộ hệ gen của con người. Việc ứng dụng kỹ thuật phân tích DNA đã giúp ích rất nhiều cho việc xác định huyết thống với độ chính xác cao hơn hẳn các phương pháp nhận dạng truyền thống.

Link bài viết: https://genplus.vn/co-so-khoa-hoc-cua-xet-nghiem-adn/
Bài viết tham khảo: https://www.instapaper.com/read/1623642119
https://glose.com/activity/64c75b39ccee2e67d45bf1ad
https://twitter.com/Genplus_vn/status/1685910299768147969?s=20