Connect
Noi mi long tho
Nối mi lông thỏ là kỹ thuật nối mi hiện đại sử dụng các sợi lông thỏ được làm nhân tạo. Mi lông thỏ có độ cong và mềm mại phù hợp với các độ tuổi khác nhau
#seoulacademy #noimi #noimilongtho
https://seoulacademy.edu.vn/noi-mi-long-tho