Connect
Phi lê cá Hoki tẩm bột bánh mì chiên giòn 480g
Hoki là loại cá được đánh bắt ở vùng biển phía Nam Australia và New Zealand ở độ sâu từ 200 đến 800m Với môi trường biển lạnh và sạch
Xem thêm: https://deliyours.com/san-pham/phi-le-ca-hoki-tam-bot-banh-mi-chien-gion-480g/
#deliyours #philehokitambotbanhmichiengion480g