Connect
Phô mai Ile De France Mini Brie 125g (5x25g)
Phô mai Ile De France Petit Brie mini 25g được làm từ nguồn sữa được chuyển đổi 48 giờ sau khi vắt sữa để đả bảo độ tươi tuyệt đối
Xem thêm: https://deliyours.com/san-pham/pho-mai-ile-de-france-mini-brie-125g-5x25g/
#deliyours #phomaiiledefranceminibrie125g5x25g