Connect
Phô mai Ile De France Brie Au Bleu 125g
Phô mai Elle Vire Ile De France Brie Au Bleu 125g được làm từ sữa bò thanh trùng pasteurized, để dùng trực tiếp hoặc chế biến
Xem thêm: https://deliyours.com/san-pham/pho-mai-ile-de-france-brie-au-bleu-125g/
#deliyours #phomaiiledefrancebrieaubleu125g