Connect
Phô mai Ile De France Petit Camembert 125g
Phô mai Ile De France Petit Camembert 125g ra đời từ thế kỉ thứ 19 được làm bằng các phương pháp truyền thống và nguyên liệu sữa tươi
Xem thêm: https://deliyours.com/san-pham/pho-mai-ile-de-france-petit-camembert-125g/
#deliyours #phomaiiledefrancepetitcamembert125g