Connect
Khoai Tây Bánh Hashbrown Nút Chai Grade A (Mỹ) McCain 2,267kg
Khoai tây bánh Hashbrown nút chai GRADE A (Mỹ) thương hiệu McCain được sử dụng sau khi nướng trong lò hoặc chiên.
Xem thêm: https://deliyours.com/san-pham/khoai-tay-banh-hashbrown-nut-chai-grade-a-my-mccain-2267kg/
#deliyours #khoaitaybanhhashbrownnutchaigradeamccain2267kg