Connect
USB 3G Huawei Vodafone K4203 | Dcom Huawei K4203
USB 3G Huawei Vodafone K4203 là sản phẩm Dcom 3G được sản xuất bởi thương hiệu Huawei cho hãng Vodafone. Theo thống kê, Vodafone đang là 1 trong 3 nhà mạng lớn nhất và phổ biến nhất hiện nay. Mạng 3G Vodafone ổn định, phủ sóng toàn diện và có nhiều gói cước thông minh và linh hoạt
Xem chi tiết: https://12mua.net/threads/usb-3g-huawei-vodafone-k4203-dcom-3g-huawei-vodafone-k4203.1208523/
#hico #hicovn #huaweivodafonek4203