Connect
Cục phát WIfi 4G Huawei E586
Huawei E586 là sản phẩm thiết bị phát Wifi được rất nhiều người tìm kiếm hiện nay. Trong thực tế thì bạn có nhiều thiết bị mạng cần truy cập internet cùng lúc nhưng không phải chỗ nào cũng có Wifi, bạn cũng không cần trang bị cho mỗi thiết bị một mạng 3G riêng
Xem chi tiết: https://conifer.rhizome.org/hicovn/cuc-phat-wifi-4g/list/c%E1%BB%A5c-ph%C3%A1t-wifi-4g-huawei-e586/
#hico #hicovn #huaweie586