Connect
@cdphamngocthach chia sẻ về Khối C12 gồm những môn nào? Ngành và trường nào tuyển sinh?

Khối C12 là khối thi đại học được bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung trong những năm gần đây. Khối C nói chung, từ xưa đến nay đã rất kén người học bởi quan niệm khối này ít ngành và trường tuyển sinh. Bài viết dưới đây giải đáp câu hỏi khối C12 gồm những ngành nào? Môn nào để giúp các bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi đăng ký.

Chi tiết xem tại: https://caodangyduochochiminh.vn/cam-nang-tuyen-sinh/khoi-c12-c61169.html

#khoic12 #khoic12gomnhungmonnao #khoic12gomnhungnganhnao #truongnaotuyensinhkhoic12 #truongtuyensinhkhoic12 #caodangyduochochiminh #caodangyduochochiminhvn #caodangykhoaphamngocthach #truongcaodangykhoaphamngocthach