Connect
Thuốc dùng để hòa tan với nước, thức ăn gây mê qua đường uống. Thuốc mê tác dụng nhanh làm chế thần kinh trung ương, làm dịu tinh thần và gây mê toàn thân cho người dùng. Thuốc được dùng phổ biến tại các cơ sở y tế, xăm hình nghệ thuật, hỗ trợ cai nghiện,…

Xem thêm: https://nhathuocnap.com/product-category/thuoc-me-dang-bot/

Nhà thuốc NAP

Điện thoại: 0972.850.766
Email: nhathuocnap@gmail.com
Website: https://nhathuocnap.com/
Địa chỉ: Số 86 ĐT 792, Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh
#nhathuocnap #thuocmedangbot