Connect
BẠN C ̀N TÌM HIỂU QUY TRÌNH THI CÔNG SƠN SÀN BÊ TÔNG
Lớp basecoat : lớp basecoat ( lớp giữa ) được thi hành sau thời điểm kiểm tra lớp nền đạt thỉnh cầu. Lớp mạ basecoat được thực hiện bằng rulo, cọ quét hay bàn gạt và từ sản phẩm epoxy có dung đôi môi hay epoxy tự phẳng lệ thuộc vào chủng loại sơn có bề dày mỏng và thỉnh cầu không giống nhau.
https://thicongsonepoxygiare.net/ban-can-tim-hieu-quy-trinh-thi-cong-son-san-be-tong/
#ChíHào-Thicôngsơnepoxysànbêtông
#Chí_Hào-_Thi_công_sơn_epoxy_sàn_bê_tông