Connect
BẠN C ̀N TÌM HIỂU QUY TRÌNH THI CÔNG SƠN SÀN NHÀ KHO
Lớp topcoat : là loại sơn epoxy hai thành phần. Lớp mạ mặt được thi hành sau thời điểm kiểm tra và lát lớp basecoat đạt yêu sách. Lớp mạ mặt được thực hiện bằng rulo, cọ quét hay bàn gạt từ sản phẩm epoxy có dung đôi môi hay epoxy tự phẳng tùy thuộc vào chủng loại sơn có bề dày mỏng và yêu sách không giống nhau. Trong tiến trình thi công có khả năng chế thêm 5-10% chất làm loãng tùy vào điều kiện và thời kỳ thực hiện. Nhiều khả năng phủ hai hay nhiều lớp tùy đòi hỏi sử dụng sao cho phía bên ngoài sơn nhất quán đảm bảo yêu cầu dùng.
https://thicongsonepoxygiare.net/ban-can-tim-hieu-quy-trinh-thi-cong-son-san-nha-kho/
#ChíHào-Thicôngsơnepoxysànnhàkho
#Chí_Hào-_Thi_công_sơn_epoxy_sàn_nhà_kho