Connect
HƯỚNG D ̃N THI CÔNG SƠN DẺO NHIỆT MÀU VÀNG
Nên trải nghiệm máy trộn và thanh trộn chuyên dùng.

- trộn đủ thời kỳ để 2 thành phần đồng bộ, không trộn quá nhiều thời gian để né bọt khí.

- dùng khi vừa mới trộn sơn epoxy và không pha lẫn chan thêm phụ gia khác hoặc trộn lẫn sai tỷ lệ của đơn vị sản xuất.

- nên áp dụng sơn lót epoxy cùng chuỗi để có được hữu hiệu lớn nhất.

- nên áp dụng chất liệu trong cùng một lô sinh trong vùng, thực hiện cùng một lúc để có được màu nhất quán.

https://thicongsonepoxygiare.net/huong-dan-thi-cong-son-deo-nhiet-mau-vang/
#ChíHào-Thicôngsơndẻonhiệtmàuvàng
#Chí_Hào-_Thi_công_sơn_dẻo_nhiệt_màu_vàng