Connect
HƯỚNG D ̃N THI CÔNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG
Sàn được đổ bằng bê tông thương phẩm ( bê tông trạm trộn ).
- mac bê tông theo xây dựng và đề nghị chịu lực của xưởng tuy nhiên ít nhất phải từ 250 trở lên.
- sàn nhà máy phải được giải quyết ngăn thấm ngược bằng nilon hoặc vải địa kỹ thuật trước thời điểm tổ chức đổ bê tông sàn ( tránh trình trạng hơi nước thấm ngược tàn phá kết nối của lớp sơn epoxy với sàn bê tông gây phồng rộp ).
- sàn bê tông cần được giải quyết cắt khe mềm dẻo ( mạch ngừng ) chống nứt cấu trúc bê tông.
- sàn bê tông cần được mài giũa, xoa phẳng bằng máy xoa nền.
https://thicongsonepoxygiare.net/huong-dan-thi-cong-son-deo-nhiet-phan-quang/
#ChíHào-Thicôngsơndẻonhiệtphảnquang
#Chí_Hào-_Thi_công_sơn_dẻo_nhiệt_phản_quang