Connect
@cdphamngocthach cập nhật thông tin Kỳ thi tốt nghiệp cho sinh viên K12 CĐ Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Ngày 08/08 vừa qua, trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 12. Nội dung kỳ thi gồm: Môn chính trị, phần lý thuyết và thực hành và phân thời gian cụ thể.

Sáng ngày 09/08/2023, sinh viên bước vào phần thi Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp. Và từ chiều ngày 09/08/2023 đến ngày 13/08/2023, thí sinh dự thi phần thực hành nghề nghiệp Dược và Điều dưỡng.

Chi tiết xem tại https://caodangyduochochiminh.vn/ban-tin-truong/to-chuc-ky-thi-tot-nghiep-khoa-12-tai-cao-dang-y-khoa-pham-ngoc-thach-c107006.html

#caodangyduochochiminh #caodangyduochochiminhvn #caodangykhoaphamngocthach #truongcaodangykhoaphamngocthach #kythitnsinhvienk12 #thitnsinhvienkhoa12 #kythitotnghiepsinhvienk12 #thitotnghiepsinhvienk12 #kythitotnghiepsinhvienkhoa12 #thitotnghiepsinhvienkhoa12