Connect
Theo Netsuite, 95% doanh nghiệp thừa nhận việc áp dụng hệ thống ERP đã cải thiện quy trình hoạt động kinh doanh của họ. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp chưa từng có kinh nghiệm triển khai ERP, việc xây dựng một hệ thống tối ưu ngay từ đầu là một điều không hề dễ dàng.

Với những kinh nghiệm triển khai thành công cho các dự án trước đây, Cloudify đã đúc kết được 9 yếu tố cốt lõi mà doanh nghiệp cần phải áp dụng ngay để xây dựng hệ thống ERP hiệu quả.

https://cloudify.vn/kinh-nghiem-trien-khai-erp/