Connect
Kiểm tra cảm biến nhiệt
Bộ phận cảm biến nhiệt trong bếp hồng ngoại có tính năng ngăn không để bếp quá nóng. Lúc nhiệt độ của bếp vượt qua mức đồng thuận thì chuỗi sẽ tự động ngắt điện, nhằm bảo vệ người dùng.
Nếu nhiệt độ của bếp hồng ngoại quá cao, cảm biến nhiệt nhiều khả năng gặp hiện trạng bị thiệt mạng, tạo nên tình trạng lỗi e2. Trong tình huống này, bạn nhiều khả năng sửa bếp hồng ngoại lỗi e2 bằng giải pháp thay thế cảm biến xịn, mới và đúng với dòng bếp đang dùng.
Xem thêm: https://mastodon.social/@dichvubep247/109641736200671373
#suabephongngoailoie2, #sua_bep_hong_ngoai_loi_e2, #dichvubep247, #dichvubep