Connect
Nói chung , lỗi cảm ứng nhiệt không hiếm thấy tuy nhiên do từng hãng sinh sự khác nhau sẽ đồng ý hiển thị mã lỗi sự khác nhau. Các lý do chính tạo ra trình trạng này, gồm :
Chuỗi cảm biến nhiệt trong bếp hồng ngoại bị trục trực.
Phần cứng điều khiển của bếp bị hỏng, khiến bếp chẳng thể hiển thị và báo hiệu thông tin từ cảm biến về bộ phận vi xử lí.
xem thêm: https://mastodon.social/@dichvubep247/109643237887910240
#suabephongngoailoie1
#sua_bep_hong_ngoai_loi_e1
#dichvubep247
#dichvubep