Connect
Cho số ít tình huống máy rửa chén bát dù vận hành tuy nhiên vai trò phơi khô lại hầu như bị vô hiệu hóa. Bát đĩa lúc rửa xong còn ướt. Vậy làm thế nào để cải thiện hiện trạng này ?

Nguyên nhân

Máy không được đưa đủ nước để trợ xả

Chưa khởi động kế hoạch sấy khô
Dùng loại nước rửa chén không phù hợp với máy
Chưa khởi động chức năng dựa trên
Chế độ rửa không lãng phí vô tình khiến năng suất hoạt động của bếp giảm thiểu xuống
Công cụ đi đường quá nhanh
xem thêm: https://mastodon.social/@dichvubep247/109643672805216213
#suamayruabatbosch
#sua_may_rua_bat_bosch
#dichvubep247
#dichvubep