Connect
Mã lỗi e14
Nguyên do : bộ phận cảm biến nước bị lỗi.

Phương án cải thiện : khám lại những đầu gắn kết của bộ phận cảm biến và nguồn điện xem có lỗi gì. Nếu có lỗi, nhiều khả năng cảm biến nước đã bị hỏng và cần được thay thế.
xem thêm: https://dailygram.com/index.php/profile-434116/?link-id=419466
#suamayruabatelectrolux
#sua_may_rua_bat_electrolux
#dichvubep247
#dichvubep