Connect
Gắn ống thoát nước của máy vào ống nối dưới bồn rửa chén bát. Luồn đồng thời áp dụng tua vít gắn thật chắc một đầu của ống thoát nước vào phần khớp lồng ống. để ý, chưa nối phần còn lại của ống thoát nước với máy vội.
Bất di bất dịch ống thoát nước dưới bồn rửa theo hình vòng cung úp ngược , ngăn nước chảy ngược vào phía trong máy rửa chén bát.
xem thêm: https://dailygram.com/index.php/profile-434116/?link-id=419494
#suatubepdelapmayruabat
#sua_tu_bep_de_lap_may_rua_bat
#dichvubep247
#dichvubep