Connect
Viêm gan B thể ngủ - thông tin bệnh lý
Viêm gan B thể ngủ là những người có mang virus viêm gan B trong máu nhưng không biểu hiện ra ngoài lẫn trong xét nghiệm men gan. Vậy viêm gan B thể ngủ có nguy hiểm không? Và làm gì để ngăn ngừa sự hoạt động trở lại của virus viêm gan B? http://bom.so/eZHz8w #xetnghiemviemganthengu #viemganbthengu #viemganB #virusviemganB #dieutriviemganb