Connect
Thuốc mê Ketamine HCL dạng bột là một dòng thuốc mê mạnh, sử dụng giúp gây mê gây ngủ sâu. Thuốc có tác dụng cực kỳ nhanh chóng chỉ với một liều lượng khá ít, thời gian gây mê ngủ khá dài, hỗ trợ người dùng giải quyết được nhiều vấn đề khác nhau.

Xem thêm: https://nhathuocnap.com/san-pham/thuoc-me-dang-bot-ketamine-hcl/

Nhà thuốc NAP
Địa chỉ: Số 86 ĐT 792, Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh
Điện thoại: 0972.850.766
Email: nhathuocnap@gmail.com
Website: https://nhathuocnap.com/
#nhathuocnap #ketaminehcldangbot