Connect
Khi nào có thể ngừng thuốc điều trị viêm gan B
Chỉ cần xét nghiệm HbcrAg cho kết quả ÂM TÍNH, bác sĩ hoàn toàn có cơ sở xem xét và quyết định cho bệnh nhân ngừng thuốc điều trị virus trong một khoảng thời gian nhất định.
https://s.biz.vn/khi-nao-ngung-thuoc-dieu-tri-viem-gan-b
#thuocdieutriviemganb
#viemganb
#ngungthuocdieutriviemganb
#phongkhamdakhoahoanglong
#xetnghiemHbcrAg