Connect
Sáng nay công ty CP Dịch Vụ Bảo Vệ Thắng Lợi Đà Nẵng đã tiến hành triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho Nhà Hàng Hương Cảng 24H.
Địa chỉ: 06 Võ Văn Kiệt , Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
https://thangloidanang.com.vn/tin-tuc/cam-nang-bao-ve-an-ninh/dich-vu-bao-ve-nha-hang-huong-cang-24h-1245.html
#congtybaovetaidanang #baovedanang #baovechuyennghiep #baove24h #baove