Connect
Viêm gan B
Viêm gan B là một bệnh nhiễm trùng gan nghiêm trọng do virus viêm gan B (HBV) gây ra. Đối với một số người, nhiễm viêm gan B trở thành mãn tính, có nghĩa là nó kéo dài hơn sáu tháng. Bị viêm gan B mãn tính làm tăng nguy cơ mắc bệnh suy gan, ung thư gan hoặc xơ gan.
https://tinyurl.com/viem-gan-b
#viemganblagi
#viemganb
#benhviemgan
#phongkhamdakhoahoanglong