Connect
Tiếp nối hành trình Chia sẻ yêu thương Của Bảo vệ tại Đà Nẵng
Cùng với người nhà & bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng vào ngày 15/7/2023 với 300 suất ăn đã được CBNV Thắng Lợi gửi đến những hoàn cảnh còn cần sự chia sẻ cảm thông.
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức giấc
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
https://thangloidanang.com.vn/tin-tuc/cam-nang-bao-ve-an-ninh/tu-thien-benh-vien-phu-san-nhi-1241.html
https://iamzzu97.hashnode.dev/chuyen-di-tu-thien-cua-bao-ve-thang-loi-da-nang
#tuthiendanang #baovetaidanang #baovethangloi #benhviennhidong