Connect
Vì được chiếu từ nhiều điểm sáng nên những chi tiết rất nhỏ trên hình ảnh cũng sẽ được hiển thị một cách rõ ràng. Bên cạnh đó, so với đèn LED tiêu chuẩn, tổng độ sáng mà Mini LED cung cấp cho màn hình có thể cao đến hơn 1000 nits. Xem thêm tại https://pei.vn/tin-tuc/mini-led-la-gi-169.html