Connect
Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch ( @caodangykhoaphamngocthach ) Hướng dẫn làm đơn phúc khảo bài thi THPT năm 2023

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có quyền được phúc khảo lại bài thi nếu như kết quả nhận được không phản ánh đúng năng lực của mình hoặc do chấm thi sai sót. Bài viết dưới đây sẽ giúp các sĩ tử cách phúc khảo bài thi nhằm đòi lại quyền lợi tốt nhất nhé.

Chi tiết xem tại nguồn https://caodangyduochochiminh.vn/cam-nang-tuyen-sinh/don-phuc-khao-bai-thi-thpt-c63696.html

#donphuckhaobaithithpt #cachlamdonphuckhaobaithithpt #cachvietdonphuckhaobaithithpt #maudonxinphuckhaobaithithpt #maudonphuckhaobaithithpt #caodangyduochochiminh #caodangykhoaphamngocthach #caodangyduochochiminhvn #truongcaodangykhoaphamngocthach