Connect
Thông thường, thì sẽ không cần phải kiểm định thang nâng hàng. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp do một số công trình nhà xưởng bắt buộc phải kiểm định thang nâng hàng theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH, ban hành về các danh mục như các loại máy, thiết bị vật tư và các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

https://kasawa.com.vn/co-nen-kiem-dinh-thang-nang-hang

#kiemdinhthangnanghang #thangnanghang #thangtaihang