Connect
Electric Actuator for Clean Room – Robot Cylinder Cleanroom – Reach clean room level by attaching vacuum port | CLASS 10 ISO14644. TOYO Automation Co., Ltd. – tiên phong của công nghiệp 4.0 và FA solution. Thành lập năm 2000. TOYO có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên về sự phát triển actuator và robot. Kết nối với nhiệm vụ tham vọng của ngành công nghiệp 4.0. TOYO còn là đối tác chiến lược OEM cho nhiều Hãng Robot Cylinder – Electric Actuator khác như: YAMAHA, DENSO, CKD…

Công ty Cổ phần Minh Việt xin được giới thiệu ứng dụng và các dòng sản phẩm Electric Actuator for Clean Room – Robot Cylinder Cleanroom trong công nghiệp bán dẫn, SMT, nano systems.

https://e-linearmotion.com/toyo/clean-room-actuators/

#clean-room-actuators