Connect
TƯỜNG NHÀ BẠN THƯỜNG CÓ CÁC LỖI GÌ SAU ĐÂY?
1-Tường nhà bị ẩm
2-Tường nhà bị bong sơn
3-Tường nhà bị nứt
4-Tường nhà võng
5-Tường đã dán giấy nhưng bị mốc
#kori
Xem chi tiết: https://korifurniture.vn/tam-nhua-op-tuong/