Connect
Tài liệu huấn luyện an toàn hóa chất

Tài liệu huấn luyện an toàn hóa chất giúp người lao động trang bị kiến thức an toàn và phòng ngừa các mối nguy khi làm việc với hóa chất, giảm thiểu tai nạn hóa chất, ngộ độc, bỏng, hoặc sự xâm nhập hóa chất vào nội tạng.

https://antoannamviet.com/tai-lieu-huan-luyen-an-toan-hoa-chat/

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT
Địa chỉ: 167/15 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website antoannamviet.com - google map: https://goo.gl/maps/WUUXoGr1bbaN72Rh6
#antoannamviet #NamViet #HuanLuyenAnToanLaoĐong #QuanTracMoiTruongLaoDong