Connect
Một chiếc thang tời tải hàng sẽ bao gồm các bộ phận riêng biệt gắn kết lại với nhau. Cho nên chi phí để chế tạo thang tời tải hàng cũng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Cụ thể, thiết bị này sẽ bao gồm chi phí của 3 bộ phận chính: chi phí động cơ, chi phí cho bộ điều khiển, chi phí kết cấu thép. Thông thường thang tời có tải trọng 200kg - 1000kg sẽ có mức giá từ 110 triệu đến 350 triệu.

https://kasawa.com.vn/bao-gia-thang-toi-tai-hang

#thangtoihang #thangtaihang #thangnanghang #baogia