Connect
huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ của bảo kê được tổ chức công nghệ phù hợp có từng vị trí khiến việc, đảm bảo giải quyết được những điều kiện thấp nhất cho các nhà băng tại Quảng Ngãi.
https://iamngucuong.wixsite.com/website/post/gioi-thieu-cong-ty-bao-ve-ngan-hang-tai-quang-ngai
https://www.vingle.net/posts/5219066