Connect
Tại Chile, ngành phân phối rượu nho bắt đầu rất sớm khoảng từ giữa thế kỷ 16, bắt nguồn trong khoảng các gốc nho được lấy về từ Tây Ban Nha. Không những thế, ngành công nghiệp rượu nho tại Chile lại chịu tác động lớn đến trong khoảng kỹ thuật và kỹ thuật của Pháp.
https://chilewinekings.blogspot.com/2023/01/bang-gia-thi-truong-cua-ruou-vang-chile.html
https://chilewinekings.blogspot.com/